Vitajte na našom webe – Üdvözöljük web oldalunkon

O nás:

Centrum voľného času Štúrovo

Centrum pôsobí v Štúrove už dlhé roky a má za sebou bohatú históriu, ktorú tvoria rôzne udalosti. V súčasnosti pôsobí v krásnych priestoroch, kde ponúka deťom a mládeži rôznorodú škálu voľnočasových aktivít. Táto inštitúcia pripravila v novom školskom roku veľa nových záujmových útvarov, ktoré pomôžu deťom rozvíjať ich talent a nadanie. Deti majú možnosť tancovať v rôznych útvaroch, precvičovať si slovenský, ruský a anglický jazyk, variť, maľovať a športovať.

 

Rólunk:

A Párkányi Szabadidőközpont már többévtizedes múlttal rendelkező intézmény, melynek a szakkörtevékenységek biztosításán kívül szerepe van különféle események, versenyek bemutatók megrendezésében is. Jelenleg új, rendezett helyen fogadja a gyerekeket - ifjúságot és kínál nekik különféle lehetőséget szabadidejük aktív eltöltésére, tehetségük kibontakoztatására. A különféle táncműfajok kedvelőinek, az angol és szlovák nyelvi körök mellett teret biztosít a képzőművészet iránt érdeklődő, a főzni szerető és sportokat kedvelő gyerekek számára is. 

Ponuka

Nová ponuka na školský rok 2016/2017

Ponuka záujmových útvarov a aktivít na školský rok 2016/2017   Projektové vyučovanie v anglickom jazyku Mládežnícky parlament mesta Štúrovo Mládež slovenského červeného kríža Anglický jazyk – A1, A2, B1, B2, C1 Spoločenské tance L&S Dance SJL - príprava na maturitu Ľudové tance – Kisbojtár “Svet mladých novinárov” Základy účtovníctva Dramatický krúžok Ruský jazyk – A1, A2 Hravo po slovensky Hip-Hop – FCDC Sissy mažoretky Fotografovanie Programovanie „Bez servítky“ Loptové...

Anglický jazyk

Anglický jazyk je spoločný názov pre viacero záujmových útvarov a krúžkov. Naši pedagógovia sa venujú deťom od piatich rokov, kde hravou formou získavajú základy anglického jazyka. Ďalšie útvary sú venované komunikácii v anglickom jazyku, kde sa rozoberajú aktuálne témy každodenného života. Venujeme sa tiež študentom, ktorí sa pripravujú na externú aj internú skúšku z anglického jazyka a to na všetkých úrovniach: od B1 - C1. Vyučujeme Business English, kde sa rozoberajú témy z pracovnej...

"Bez servítky"

Deti v kuchyni. Recept: veľká dávka trpezlivosti, empatia, oči vpredu, vzadu, na bokoch...všade...a zmieriť sa s tým, že produkty a výtvory nebudú také, aké by spravili dospeláci! Aspoň výzorom, ale možno chutnejšie ;) Najviac však dá zabrať otázka, ako variť a piecť zdravo a zároveň chutne... O to sa pokúšame každý piatok, od februára i pondelok. Egy gyermek a konyhában, kettő, tíz...mindenki mindent ki szeretne próbálni, vágni, szeletelni, hámozni,...

FCDC - free crazy dance crew

Záujmový útvar FC DC - Free Crasy Dance Crew - pracuje s deťmi, ktorý  vo svojom voľnom čase radi tancujú, nacvičujú hip – hop a break. Do skupiny chodia deti od 6 do 14 rokov. Choreografiu zostavuje bývalá členka, Deniska Csicsóová, ktorá už je „ centráčka“  vyše 13 rokov. Osvedčila sa práca vo vekovo miešanej skupine, kde starší členovia pomáhajú, a sú príkladom mladším. Stretávame sa týždenne 2 hodiny, ale okrem nácvikov spoločne oslavujeme meniny, narodeniny a cez prázdnin...

Fotografovanie

V novom školskom roku sme začali s veľmi zaujímavým záujmovým útvarom: Fotografovanie. Je určený pre malé i veľké deti, ktoré by sa radi naučili základom fotografovania. V centre sú vytvorené všetky podmienky, aby deti zvládli fotenie nielen v interiéri ale aj v exteriéri. Čakajú ich nové pohľady na svet okolo nich a zaujímavé súťaže, kde si môžu zmerať sily s inými neprofesionálnymi fotografmi.

Hravo po slovensky – Játszva szlovákul

Záujmový útvar Hravo po slovensky existuje vyše 15 rokov. Už z jeho názvu vyplýva, že sa hráme, spievame a je nam veselo. Tento krúžok nechce nahradiť školu, nie je ani žiadnym doučovaním. Pomáha odstraňovať zábrany pri komunikácii v slovenskom jazyku a to tým, že pri speve sa deti uvoľnia a bez strachu vyslovujú na prvý pohľad ťažké slová. Každá pieseň má nejaký cieľ – či už z hľadiska výslovnosti (ch, ľ, ô...), slovnej zásoby a či gramatiky (rocková skladba: Pád v slovenčine). Deti často ani...

Karate

Klub karate je prvý na Slovensku, ktorý začal cvičiť štýl Kyokushin karate. Ing. Norbert Rácz je predsedom Slovenského Zväzu Kyokushin Karate. Členovia sa pravidelne zúčastňujú domácich aj medzinárodných súťaží. Niekoľkí cvičenci dosiahli už čierny pás. Zároveň Ing. Norbert Rácz pracuje pre CVČ ako tréner a vedie záujmový útvar Karate.

Kisbojtár - detský folklórny súbor

Detský folklórny súbor KISBOJTÁR Detský folklórny súbor Kisbojtár začal svoju činnosť v roku 1982 ako súbor Centra voľného času v Štúrove . Poslaním súboru je poskytnúť deťom aktívne využiť  ich voľný čas  v záujmovej oblasti, ktorá je im blízka. Súbor svojou činnosťou rozvíja talent detí , rozvíja a interpretuje tance, piesne nadväzujúce na tradície ľudového umenia . Za úspešnú prácu a dosiahnuté výsledky súbor ďakuje svojim terajším zriaďovateľom: Centru voľného času v Štúrove...

Mažoretky SISSY

Je málo ženských športov, v ktorých sa spája krása s elegantným a precíznym pohybom. Mažoretky sú pre mnohé dievčatá poslaním, ktorým dokážu svojich divákov potešiť a vykúzliť im úsmev na tvári. Mnohé sa zaoberajú týmto športom už od detstva a nachádzajú v ňom radosť z pohybu, priateľstva a sily dobrého kolektívu. Kevés olyan női sportot ismerünk, amelyben a szépség és a precíz és elegáns mozgás egységben valósul meg. A mazsorett művelése...

Projektové vyučovanie v anglickom jazyku

Nový zaujímavý záujmový útvar, ktorý otvára možnosti spolupracovať s inými školami a centrami v Európe na projekte, ktorý sa volá: "The symmetry - a world of harmony". Cez mnohé online aplikácie riešia zaujímavý pohľad na svet a riešia rôzne úlohy. Svoju prácu konfrontujú s deťmi v iných krajinách ako napríklad: Gruzínsko, Poľsko, Maďarsko, Chorvátsko . Samozrejme - angličtina je jazykom, ktorým sa dorozmumievame. 
1 | 2 >>

Rozhovor na www.sturovcan.sk

www.sturovcan.sk/

Event registration

Please fill in the information below:

Novinky

Narodeninové oslavy

07.04.2017 11:53
Oznamujeme cteným rodičom, že z technických príčin centrum nebude poskytovať priestory na...

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.