Márta Nagy

vychovávateľka, vedúca záujmového útvaru FC DC Hip-hop